PRIDRUŽITE SE!

 

Pozivamo sve zainteresovane da postanu članovi naše družine.

Za upis i registraciju je potrebno 2 fotografije(format za ličnu kartu), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu ili fotokopija pasoša.

kontakt telefon 063/521-135 Dragan.